Політика безпеки

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛІЄНТІВ.
При реєстрації на Сайті (http://invogakyiv.com/) або передачі даних фахівцю з роботи з клієнтами за телефоном Клієнт надає такі дані: Ім'я, Прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону та адреса для доставки Товару. При поверненні Товару для перерахування Продавцем коштів Клієнт надає паспортні дані та дані банківської картки. Цю інформацію Продавець має право використовувати для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом. Продавець визнає важливість конфіденційності наданої особистої інформації Клієнтом.
Надаючи свої персональні дані Продавцю, Клієнт погоджується на їх обробку Продавцем, у тому числі для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом у рамках цієї оферти, просування Продавцем товарів та послуг шляхом надсилання розсилок рекламно-інформаційного характеру, проведення електронних та SMS-опитувань, проведення конкурсів та інших промо-акцій серед клієнтів, аналізу результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, проведення статистичних досліджень, організації доставки товару, контролю задоволеності клієнтів якістю послуг, що надаються Продавцем.
Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія, що здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) вилучення, використання, передачу (у тому числі передачу третім) особам, не виключаючи транскордонної передачі, якщо необхідність у ній виникла в ході виконання зобов'язань), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
Продавець має право обробляти персональні дані, у тому числі шляхом направлення Клієнту кореспонденції рекламного характеру на вказану поштову адресу, здійснення телефонних дзвінків, надсилання SMS-повідомлень, повідомлень через інтернет-месенджери, а також надсилання електронних листів рекламного характеру на вказівну клієнтом електронну адресу.
Клієнт може відмовитися від отримання розсилок, від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин одним із зазначених способів:
Клієнт може вибрати параметри розсилки або відмовитись від неї на Сайті;
Клієнт повинен звернутися до Служби роботи з клієнтами Продавця надіславши електронний лист на адресу moc.liamg%40veik.agovni або зв'язавшись зі спеціалістами служби підтримки клієнтів за телефоном +380 98 875 61 57.
Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед клієнтом.
Продавець має право використовувати технологію «cookies». "Cookies" не містять конфіденційної інформації. Відвідувач сайту або клієнт цим дає згоду на збір, аналіз та використання cookies, у тому числі третіми особами з метою формування статистики та оптимізації рекламних повідомлень.Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту http://invogakyiv.com/. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.
Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов із Клієнтом. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої під час телефонних переговорів, та/або передачі її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Illustration